forside_barn

For deg som skjønner at digital tilnærming til læring er mye mer enn infrastruktur

Rikt jobber sammen med skolen eller barnehagen for å oppnå økt læringsutbytte for alle barn. Hos oss finner du det opplæringstilbudet som din virksomhet har behov for uansett om det er et enkelt dagskurs eller gjennomgripende prosesser. Vi jobber i hele Norge og har sterke resultater å vise til.

3 typer opplæringstilbud

Hvorfor satse?

Kjøpshjelp

Det kan ofte være vanskelig å vite hva som skal kjøpes inn til skolen for å kunne løfte den digitale satsningen. Derfor tilbyr vi i Rikt kjøpshjelp slik at du som skoleleder kan snakke med noen med bred erfaring. Rikt selger ikke utstyr og har ikke noen økonomisk gevinst i å peke på plattform eller forhandler. Vi har en unik erfaring fra digital implementering i nærmere 200 skoler og vet hva som skal til, kjenner fellene og hvor du sparer penger. Ta kontakt så snakkes vi.
Vi gjør oppmerksom på at vi er forhandler for Showbie og at vi på temaer knyttet til LMS ikke kan ansees som uhildet.

Garanti

Vi har lykkes i alle de prosjektene som vi har levert. Derfor kan vi også garantere for at en prosjektleveranse når de målene som er avtalt i forkant. Spør oss om hva dette innebærer.

Videoer som viser noe av vårt arbeid

Lese- og skriveopplæring på Jong skole, Bærum

Senter for IKT i utdanningen har laget en video om leseopplæringen på Jong skole. Skolen har oppnådd svært spennende resultater. Rikt har stått for opplæring mens Dustin har levert iPader og tilbehør. Trykk på videoen for å starte. Du kan lese mer på IKT-senterets sider.

Økt læringstrykk på skolene i Kongsberg

I denne videoen produsert av Atea får du høre fra både skoleeier, skoleledelse, lærere og elever om noe av det spennende som har skjedd i læringsarbeidet i kommunen. Rikt har stått for opplæringen mens Atea var leverandør på klienter og infrastruktur.

Vurdering for læring i Skedsmo kommune

Gjennom våren 2014 jobbet Rikt sammen med Skedsmo med å styrke og dokumenter det vurderingsarbeidet som skjer i kommunens skoler. Målet med filmen var å konkretisere og tilgjenneliggjøre Vurdering for læring og inspirere gjennom gode eksempler.

Åskollen Skole – Dustin

Da Åskollen bestemte seg for å gi alle elevene hver sin iPad tok de raskt kontakt med Rikt. Gjennom tett og godt samarbeid har Åskollen på kort tid merket stor fremgang i læringsutbytte, effektivitet og arbeidsflyt. I videoen som er produsert av leverandøren Dustin får du presentert noen av gevinstene ved en leveranse fra Rikt.

Hva kundene sier om oss

Frode Sømme, rektor

Ikke bare fikk vi en utrolig god opplæring i bruk av iPad som et pedagogisk verktøy i undervisningen, men vi fikk også med klasseledelse og vurdering for læring.

Frode Sømme, rektorJong skole, Bærum kommuneLes mer
Rolf Arve Wold, rektor

Vi ser motiverte elever som produserer mer enn før i et stillere arbeidsmiljø. De gjør grundigere arbeid, de samarbeider mer og de deler mer.

Rolf Arve Wold, rektorVik skole, Sømna kommuneLes mer
Lars Christian Gjøsæther, rektor

For å sikre at vi får et god pedagogisk bruk at iPad, så har vi engasjert RIKT som har dyktige digitale pedagoger. Med RIKT og iPad ligger fokus på læring

Lars Christian Gjøsæther, rektorÅskollen skole, Drammen kommuneLes mer

For å lese avisartikler om vårt arbeid i skolene kan du følge lenken under.

Avisartikler

Om Rikt

Generelt

Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform. Vi har et sterkt fokus på det forskning har vist gir økt læring i skolen. Derfor lykkes vi så godt med å sette det digitale inn i en sammenheng av Vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanser.

Gjennom bevisst satsning opplever skolene på svært kort tid å endre klasseromspraksis fra «konsumlæring» til «aktiv læring». Mer enn noen gang tidligere har dette blitt aktualisert gjennom Ludvigsenutvalgets arbeid.

Alle våre veiledere snakker norsk og er utdannet pedagoger i Norge. De har også mange års erfaring fra klasserom og inngående kjennskap til LK06. Det er en stor fordel for deg at du vet hvem som kommer til deg og at de har lang erfaring. Spør oss om veilederens erfaring med prosjekter før du bestiller så vet du at du kan være trygg. Det at man er helt i eget klasserom gir ikke nødvendigvis kompetanse til implementering og endring.

Vår visjon: Endre Norge.
Det er ikke profitt til eierne eller salgsbonus som motiverer oss som jobber i Rikt. Vi drives alle av sterke verdibaserte mål. Det skjønner du når du snakker med oss!

Økonomi og eierforhold

I Norge har det ikke vært vanlig at en kommersiell aktør står for skoleutvikling. Dette har vært myndighetens ansvar. Politiske føringer har blitt rullet ut via direktoratet. Reformene kommer gjerne med ca 10 års mellomrom, ofte før man har rukket å få på plass den forrige. Dette har vi ikke tid til lengre. Endringene i samfunnet er dramatiske og de går stadig raskere. Våre elever har ikke råd til omstillinger som tar år.

Når myndighetene ikke klarer denne oppgaven må andre trå til. Rikt har sagt ja til dette ansvaret, og vi har bevist gjennom flere år at vi er ansvaret verdig. Ulikt myndighetens aktører har vi ingen finansiering fra det offentlige, men må be skolene selv dekke den kostnaden som vi har knyttet opp til jobben vi gjør.
Ulikt store kommersielle aktører har vi ikke noe krav om utbytte til aksjonærene. Det står to eiere bak Rikt som har «endre Norge» som visjon og som motivasjon i det daglige arbeidet med å bygge selskapet. Penger er selvsagt også viktig for oss i Rikt. Vi har store personalkostnader, vi har et stort krav om videre utvikling og vi har et krav om soliditet til beste for våre ansatte og våre kunder.

Rikt er veldrevet økonomisk og har i alle år gått med overskudd. Rikt har ingen gjeld og selskapet har fått score på 923 av 1000 mulige av Experian 07.09.2015. Selv om regnskapsåret 2015 ikke er ferdig, er omsetningen løftet betydelig fra 2014. Selskapet vil gå med et økt økonomisk overskudd i 2015.

Rikt er et verdibasert selskap. Overskuddet som skapes forvaltes som følger:
• 50% går tilbake til selskapet for å styrke soliditeten
• 30% fordeles til de ansatte
• 20% gis til ideele formål som f.eks skolebygging og -utvikling i utviklingsland.
Julegaven for 2015 kan du lese om her.
Vi har de siste 3 årene spesielt støttet bygging og drift av skole i Pakistan.

 • Mestre

 • Skape

 • Reflektere

 • Anerkjenne

Det er 4 begreper som oppsummerer all vår tilnærming: Mestre, skape, reflektere og anerkjenne.  Opplevelsen av å mestre følger av godt tilrettelagte utfordringer. Når eleven skaper gjennom å være aktivt lærende så øker også refleksjonen. Gjennom samarbeid og deling lærer de seg å anerkjenne hverandre noe som gir mening og trygghet for alle.

Våre medarbeidere

Erling Grønlund

Erling Grønlund

Leder marked og utvikling

Mob: 414 90 890
Grunnlegger av Rikt. Erling har ansvar for utvikling av marked og produkt. Har jobbet med implementering av IKT i skolen siden 2002. Jobbet flere år i barnehage og skole. Tidligere lederstilling i Aftenposten og Telenor. Utdannet markedsfører fra BI.
Jobber heltid i Rikt.

Laila Grüner

Laila Grüner

Kontorfullmektig

Mob: 481 87 813
Jobber enn så lenge deltid i Rikt. Er utdannet grafisk designer, men har også ansvar for kontormiljøet, markedsføring og profileringsarbeid.

Anne Mørre Taugard

Anne Mørre Taugard

Prosjektkoordinator

Mob: 948 12 291
Anne er en kløpper til å følge opp og sørge for at ting er på plass. Hun er nyutdannet fra Markedshøyskolen med bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling.
Jobber heltid i Rikt.

Anders Berle

Anders Berle

Pedagogisk veileder

Mob: 924 35 680
Anders er utdannet adjunkt, og har jobbet 5 år i Osloskolen med flere ulike alderstrinn. Foruten å ha en bred pedagogisk bakgrunn, har han fordypet seg i idrett, RLE og matematikk.
Jobber heltid i Rikt.

Eivind Grønlund

Eivind Grønlund

Geek

Mob: 915 63 611
Direkte fra videregående er Eivind vårt "elevalibi". Foruten kritiske skråblikk på Rikts læringskonsepter vil han ha et spesielt øye for det tekniske. Eivind møter du derfor ute i skolen når det er snakk om spill, blogg og alt som flyr.

Ida Dahl

Ida Dahl

Pedagogisk veileder

Mob: 412 66 422
Ida er lektor med master i IKT-støttet læring og fordypning i matematikk og samfunnsfag. Hun er opptatt av å tilrettelegge for at hver enkelt opplever mestring, og oppnår sitt fulle potensiale.
Jobber heltid i Rikt.

Marianne Mørk

Marianne Mørk

Pedagogisk veileder

Mob: 993 89 566
Marianne er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning, og videreutdanning innen pedagogisk veiledning. Fordypningsfag er informatikk, matematikk og migrasjonspedagogikk. Hun har nesten 20 års erfaring som kontaktlærer fra mellomtrinnet i Asker og Drammen. Jobber heltid i Rikt.

Marit Tuko Rasmussen

Marit Tuko Rasmussen

Pedagogisk veileder

Mob: 984 24 098
Marit er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Fordypningsfag fra lærerskolen er spesialundervisning, engelsk og fransk. Hun har 16 års erfaring fra barneskole i Vestby kommune. Marit er Rikts fagansvarlige på begynneropplæring.
Jobber heltid i Rikt.

Morgan Skaanevik

Morgan Skaanevik

Pedagogisk veileder

Mob: 481 86 647
Utdannet adjunkt med fordypning i digital kommunikasjon, engelsk og språkfag. 10 års fartstid i grunnskolen. Morgan er særlig opptatt av klasseledelse på de laveste trinnene, og jobber etter filosofien om at positiv forsterkning av atferd gir trygge og motiverte elever som lærer det de skal på skolen. Jobber heltid i Rikt.

Ole Kristian Hauan

Ole Kristian Hauan

Pedagogisk veileder

Mob: 934 27 673
Har erfaring fra barnehage, barneskole og ungdomsskole. Jobbet som realfagslærer, musikklærer, IKT-ansvarlig, inspektør og avdelingsleder. Adjunkt med fordypning i musikk og medier og informasjon. Tilleggsutdanning i realfag. Tar master i skoleledelse med vekt på digital læring.
Jobber heltid i Rikt.

Rikke Breiby

Rikke Breiby

Pedagogisk veileder

Mob: 995 27 487
Adjunkt med tilleggsutdanning i språk og kreative fag. Utdanningsbakgrunn fra Norge, Frankrike og Australia. Hun har 7 års erfaring fra 5. - 10. klasse i Osloskolen. Rikke brenner for å skape gode relasjoner og la elevene utfolde seg i kreativt arbeid.
Jobber heltid i Rikt.

Sturla Enge Hovdal

Sturla Enge Hovdal

Pedagogisk veileder

Mob: 900 90 162
Sturla kommer fra videregående skole og er lektor i samfunnsfag, engelsk og norsk. Levende opptatt av pedagogisk bruk av IKT og særlig opptatt av elevers mestring og få ut deres potensiale. Bakgrunn fra privat næringsliv og offentlig forvaltning, og de siste 10 årene lærer og mellomleder på ulike nivåer i skolen.
Jobber heltid i RIkt

Ledige stillinger

Følgende 2 stillinger er ledige:

 1. Veileder for barnehager. Bakgrunn som styrer eller avdelingsleder. Må være utdannet barnehagelærer
 2. Veileder for begynneropplæring med hovedvekt på lese- og skriveopplæring de første to årene
 • Adresse:

  Storgt 25b (inngang fra Teatergata)
  2000 Lillestrøm

 • Tlf:

  21 39 00 50

 • Org nr:

  991 729 445

Kontakt Rikt

Les bloggen

© Opphavsrett Rikt AS